No.112
2023/10/10-
for Gushikawa bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
for Naha bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
Route number and notices... 112 112 112 112
Fare Bus stops
¥ Gushikawa bus terminal 600 925 1505 1830
160 Nishi-Taba 601 926 1506 1831
160 Akano 602 926 1507 1832
160 Uruma Shiyakusho-mae 603 927 1508 1833
160 Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi 604 927 1508 1834
160 Agena 607 930 1512 1837
160 Chuno-mae 608 931 1513 1837
170 Gushikawa Yubinkyoku-mae 609 933 1515 1838
170 Tairagawa 610 934 1516 1840
170 Ue-Tairagawa 611 934 1518 1841
200 Kinaka-iriguchi 613 936 1520 1844
250 Shirinkar 614 936 1521 1844
250 Chubu Byoin-mae 615 937 1522 1846
250 Akamichi Jujiro 616 938 1524 1846
310 Esu 618 940 1527 1848
310 Mihara Itchome 619 941 1528 1850
310 Misato-iriguchi 620 942 1529 1850
350 Yoshihara-iriguchi 621 944 1532 1853
350 Koza 622 945 1533 1853
410 Ageda 624 946 1534 1855
410 Kamara 625 948 1535 1857
¥ 410 goya 627 950 1538 1858
160 410 Nakanomachi 628 952 1540 1901
160 460 Sonda 629 953 1542 1903
160 460 Moromi 630 954 1543 1906
160 460 Yamazato 631 955 1544 1906
190 510 Yamauchi 632 957 1546 1909
190 510 Kyuyo Koko-mae 634 1000 1548 1911
190 510 Yamauchi Chugakko-mae 635 1001 1549 1913
200 540 Momoyama 636 1002 1550 1914
210 570 Anzen Unten Gakko-mae 637 1003 1551 1915
210 570 Daigo-gate 638 1003 1552 1916
250 620 Kamisedo 640 1006 1554 1918
250 620 Chatancho Rojin Fukushi center-mae 641 1007 1556 1920
250 620 Chatan koko-iriguchi 642 1008 1557 1921
310 670 Ihei 645 1011 1600 1924
310 670 Kuwae 647 1013 1603 1929
310 670 Gun Byoin-mae 648 1015 1607 1931
310 690 Jargaru-iriguchi 649 1015 1611 1933
350 710 Chatan 651 1017 1614 1935
390 710 Kitamae 653 1019 1615 1937
410 710 Isahama 654 1020 1617 1938
410 710 Ginowanshi Nokyo-mae 654 1021 1617 1938
410 710 Shiei Isa Jutaku-mae 657 1023 1621 1941
480 800 Rojin home Aiseien-mae 658 1026 1622 1942
480 800 Ken-ei Oyama Jutaku-mae 701 1028 1625 1944
500 850 Convention center-mae 703 1030 1627 1947
500 850 Ginowan Koko-mae 705 1032 1628 1947
500 850 Daini-Mashiki 707 1033 1630 1949
500 850 Mashiki 707 1034 1632 1951
500 850 Ojana 708 1035 1632 1952
500 850 Uchidomari 710 1038 1636 1955
540 870 Makiminato 712 1040 1639 1957
640 950 Iso 713 1041 1640 1958
640 1,000 Asanoura 715 1043 1641 2000
660 1,020 Ohira 718 1045 1644 2001
690 1,040 Yomei Koko-mae 719 1046 1644 2002
740 1,050 Takushi 720 1046 1645 2003
740 1,050 Sueyoshi Danchi-mae 721 1047 1647 2004
740 1,050 Furujima Sta. 722 1048 1648 2004
760 1,050 Konak Koko-mae 723 1048 1649 2007
760 1,050 Makabi 725 1050 1650 2008
760 1,050 Omoromachi Sta. 726 1051 1652 2009
850 1,110 Himeyuribashi 728 1053 1656 2011
850 1,110 Tsuboya 730 1053 1658 2012
850 1,110 Yogi Jujiro 731 1055 1700 2013
850 1,120 Kainan 733 1057 1704 2015
850 1,120 Naha Koko-mae 735 1059 1705 2017
850 1,120 Kencho-minamiguchi 736 1100 1707 2018
850 1,120 Kamiizumi 737 1101 1707 2019
850 1,120 Naha bus terminal 738 1102 1708 2020