No.112
2023/10/10-
for Gushikawa bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
for Naha bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
Route number and notices... 112 112 112 112
Fare Bus stops
¥ Naha bus terminal 645 930 1545 1800
240 Kamiizumi 646 931 1546 1801
240 Kencho-minamiguchi 647 933 1548 1803
240 Naha Koko-mae 648 934 1549 1804
240 Kainan 649 936 1551 1806
240 Yogi Jujiro 652 938 1553 1808
240 Kamihara 654 939 1555 1810
240 Tsuboya 655 940 1556 1811
240 Himeyuribashi 656 941 1557 1812
240 Omoromachi Sta. 659 944 1600 1816
240 Makabi 700 946 1602 1818
240 Konan Koko-mae 702 948 1604 1819
¥ 240 Furujima Sta. 703 948 1605 1820
160 240 Sueyoshi Danchi-mae 704 950 1607 1821
160 290 Takushi 705 950 1608 1823
160 290 Yomei Koko-mae 705 952 1609 1824
160 330 Ohira 708 954 1612 1827
210 360 Asanoura 708 955 1612 1827
230 410 Iso 710 956 1614 1829
320 460 Makiminato 713 959 1617 1832
370 490 Uchidomari 714 1000 1618 1833
370 490 Ojana 715 1001 1619 1835
380 540 Mashiki 716 1002 1621 1836
380 540 Daini-Mashiki 717 1003 1622 1837
380 540 Ginowan Koko-mae 718 1004 1623 1838
380 540 Convention center-mae 720 1005 1624 1840
380 540 Ginowanshiei Kyujo-mae 721 1008 1626 1842
380 540 Ken-ei Oyama Jutaku-mae 722 1008 1627 1843
430 600 Rojin home Aiseien-mae 724 1010 1630 1846
430 600 Shiei Isa Jutaku-mae 725 1010 1633 1847
470 640 Ginowanshi Nokyo-mae 725 1011 1634 1848
470 640 Isahama 727 1013 1637 1852
470 640 Kitamae 727 1014 1637 1853
510 670 Chatan 730 1016 1642 1856
540 690 Jargaru-iriguchi 731 1017 1646 1859
590 740 Gun Byoin-mae 732 1019 1648 1901
590 740 Kuwae 733 1021 1649 1903
590 740 Ihei 736 1022 1651 1906
650 780 Chatan koko-iriguchi 739 1025 1654 1909
690 790 Chatancho Rojin Fukushi center-mae 741 1026 1656 1910
690 790 Kamisedo 742 1028 1657 1911
690 790 Daigo-gate 744 1029 1658 1913
690 790 Anzen Unten Gakko-mae 744 1029 1658 1913
690 790 Momoyama 747 1031 1702 1917
690 790 Yamauchi Chugakko-mae 747 1032 1703 1918
690 790 Kyuyo Koko-mae 748 1033 1704 1919
690 800 Yamauchi 751 1034 1707 1921
690 800 Yamazato 753 1036 1708 1922
740 850 Moromi 755 1037 1710 1924
740 850 Sonda 755 1038 1711 1925
740 850 Nakanomachi 756 1039 1712 1926
740 850 goya 759 1041 1714 1928
780 890 Kamara 801 1043 1716 1930
780 890 Ageda 801 1045 1717 1931
780 890 Koza 802 1046 1718 1933
830 930 Yoshihara-iriguchi 804 1048 1720 1934
830 930 Misato-iriguchi 806 1049 1721 1935
830 930 Mihara Itchome 806 1050 1722 1937
870 960 Esu 808 1051 1724 1937
870 960 Akamichi Jujiro 809 1054 1726 1940
870 960 Chubu Byoin-mae 811 1054 1728 1941
910 990 Shirinkar 812 1055 1729 1942
910 990 Kinaka-iriguchi 813 1056 1729 1943
930 1,010 Ue-Tairagawa 815 1058 1732 1945
930 1,010 Tairagawa 816 1059 1734 1946
970 1,040 Gushikawa Yubinkyoku-mae 818 1101 1734 1948
970 1,040 Chuno-mae 818 1101 1735 1948
970 1,040 Agena 819 1102 1736 1949
970 1,040 Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi 820 1104 1738 1951
970 1,040 Uruma Shiyakusho-mae 821 1104 1739 1951
970 1,040 Akano 822 1105 1740 1951
970 1,040 Nishi-Taba 823 1106 1741 1952
1,050 1,120 Gushikawa bus terminal 824 1107 1742 1953