No.112
2023/10/10-
for Gushikawa bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
for Naha bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
Route number and notices... 112 112 112 112
Fare Bus stops
¥ Gushikawa bus terminal 600 925 1510 1830
160 Nishi-Taba 601 927 1512 1832
160 Akano 601 927 1512 1832
160 Uruma Shiyakusho-mae 602 928 1513 1833
160 Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi 603 929 1514 1834
160 Agena 604 931 1516 1836
160 Chuno-mae 605 932 1517 1837
170 Gushikawa Yubinkyoku-mae 606 933 1518 1838
170 Tairagawa 607 934 1519 1839
170 Ue-Tairagawa 608 935 1520 1840
200 Kinaka-iriguchi 610 937 1522 1842
250 Shirinkar 612 938 1523 1843
250 Chubu Byoin-mae 613 939 1524 1844
250 Akamichi Jujiro 614 940 1526 1846
310 Esu 616 942 1528 1848
310 Mihara Itchome 617 943 1529 1849
310 Misato-iriguchi 618 944 1530 1850
350 Yoshihara-iriguchi 619 945 1531 1851
350 Koza 621 947 1533 1853
410 Ageda 622 948 1534 1854
410 Kamara 623 949 1535 1855
¥ 410 goya 625 951 1537 1858
160 410 Nakanomachi 626 953 1539 1900
160 460 Sonda 627 955 1541 1902
160 460 Moromi 628 956 1542 1903
160 460 Yamazato 629 957 1543 1904
190 510 Yamauchi 631 959 1545 1906
190 510 Kyuyo Koko-mae 633 1000 1547 1908
190 510 Yamauchi Chugakko-mae 635 1002 1549 1910
200 540 Momoyama 636 1003 1550 1911
210 570 Anzen Unten Gakko-mae 637 1004 1551 1912
210 570 Daigo-gate 639 1006 1553 1914
250 620 Kamisedo 640 1007 1554 1915
250 620 Chatancho Rojin Fukushi center-mae 641 1008 1555 1916
250 620 Chatan koko-iriguchi 642 1009 1556 1917
310 670 Ihei 645 1012 1559 1920
310 670 Kuwae 646 1013 1601 1921
310 670 Gun Byoin-mae 647 1014 1603 1923
310 690 Jargaru-iriguchi 648 1015 1605 1924
350 710 Chatan 650 1017 1607 1926
390 710 Kitamae 651 1018 1609 1928
410 710 Isahama 652 1019 1610 1929
410 710 Ginowanshi Nokyo-mae 654 1021 1612 1931
410 710 Shiei Isa Jutaku-mae 656 1023 1614 1933
480 800 Rojin home Aiseien-mae 658 1025 1616 1935
480 800 Ken-ei Oyama Jutaku-mae 700 1027 1618 1937
500 850 Convention center-mae 700 1027 1618 1937
500 850 Ginowan Koko-mae 702 1029 1620 1939
500 850 Daini-Mashiki 704 1031 1622 1941
500 850 Mashiki 705 1032 1623 1942
500 850 Ojana 706 1034 1624 1943
500 850 Uchidomari 709 1037 1626 1946
540 870 Makiminato 711 1039 1628 1948
640 950 Iso 713 1042 1630 1950
640 1,000 Asanoura 714 1043 1631 1951
660 1,020 Ohira 716 1045 1634 1953
690 1,040 Yomei Koko-mae 718 1046 1635 1954
740 1,050 Takushi 719 1048 1637 1955
740 1,050 Sueyoshi Danchi-mae 720 1049 1638 1956
740 1,050 Furujima Sta. 721 1050 1640 1957
760 1,050 Konak Koko-mae 722 1051 1641 1958
760 1,050 Makabi 723 1052 1643 1959
760 1,050 Omoromachi Sta. 724 1053 1645 2001
850 1,110 Himeyuribashi 725 1054 1648 2003
850 1,110 Tsuboya 728 1057 1653 2006
850 1,110 Yogi Jujiro 729 1058 1655 2007
850 1,120 Kainan 731 1100 1657 2009
850 1,120 Naha Koko-mae 734 1103 1700 2012
850 1,120 Kencho-minamiguchi 735 1104 1701 2013
850 1,120 Kamiizumi 737 1105 1703 2014
850 1,120 Naha bus terminal 738 1106 1704 2015