No.112
2023/10/10-
for Gushikawa bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
for Naha bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
Route number and notices... 112 112 112 112
Fare Bus stops
¥ Naha bus terminal 645 930 1600 1805
240 Kamiizumi 646 931 1601 1806
240 Kencho-minamiguchi 647 932 1602 1807
240 Naha Koko-mae 648 933 1603 1808
240 Kainan 650 935 1605 1810
240 Yogi Jujiro 653 938 1608 1813
240 Kamihara 653 938 1609 1814
240 Tsuboya 654 939 1610 1815
240 Himeyuribashi 655 940 1611 1816
240 Omoromachi Sta. 658 943 1615 1820
240 Makabi 700 945 1617 1822
240 Konan Koko-mae 701 946 1619 1824
¥ 240 Furujima Sta. 702 947 1620 1826
160 240 Sueyoshi Danchi-mae 703 948 1621 1828
160 290 Takushi 704 949 1622 1829
160 290 Yomei Koko-mae 705 950 1623 1830
160 330 Ohira 707 952 1625 1832
210 360 Asanoura 708 952 1626 1833
230 410 Iso 710 954 1628 1835
320 460 Makiminato 712 955 1631 1838
370 490 Uchidomari 714 957 1633 1840
370 490 Ojana 715 958 1634 1842
380 540 Mashiki 716 959 1635 1843
380 540 Daini-Mashiki 717 1000 1636 1844
380 540 Ginowan Koko-mae 718 1000 1637 1845
380 540 Convention center-mae 720 1002 1639 1847
380 540 Ginowanshiei Kyujo-mae 721 1003 1640 1848
380 540 Ken-ei Oyama Jutaku-mae 721 1003 1640 1848
430 600 Rojin home Aiseien-mae 723 1005 1643 1851
430 600 Shiei Isa Jutaku-mae 725 1006 1645 1853
470 640 Ginowanshi Nokyo-mae 727 1008 1647 1855
470 640 Isahama 729 1010 1650 1858
470 640 Kitamae 729 1010 1650 1858
510 670 Chatan 731 1012 1653 1901
540 690 Jargaru-iriguchi 733 1013 1655 1903
590 740 Gun Byoin-mae 734 1015 1657 1905
590 740 Kuwae 736 1016 1659 1906
590 740 Ihei 738 1018 1701 1908
650 780 Chatan koko-iriguchi 742 1022 1705 1912
690 790 Chatancho Rojin Fukushi center-mae 743 1023 1706 1913
690 790 Kamisedo 744 1024 1707 1914
690 790 Daigo-gate 747 1025 1708 1915
690 790 Anzen Unten Gakko-mae 749 1027 1710 1917
690 790 Momoyama 750 1028 1711 1918
690 790 Yamauchi Chugakko-mae 751 1029 1712 1919
690 790 Kyuyo Koko-mae 753 1031 1714 1920
690 800 Yamauchi 755 1033 1715 1922
690 800 Yamazato 757 1035 1717 1924
740 850 Moromi 758 1036 1718 1925
740 850 Sonda 759 1037 1719 1926
740 850 Nakanomachi 800 1039 1721 1927
740 850 goya 802 1040 1723 1929
780 890 Kamara 804 1042 1724 1930
780 890 Ageda 805 1043 1726 1932
780 890 Koza 807 1044 1729 1934
830 930 Yoshihara-iriguchi 808 1045 1731 1936
830 930 Misato-iriguchi 810 1047 1733 1938
830 930 Mihara Itchome 811 1048 1733 1939
870 960 Esu 813 1049 1735 1940
870 960 Akamichi Jujiro 815 1051 1737 1942
870 960 Chubu Byoin-mae 816 1052 1738 1943
910 990 Shirinkar 817 1053 1739 1944
910 990 Kinaka-iriguchi 818 1054 1740 1945
930 1,010 Ue-Tairagawa 819 1055 1742 1947
930 1,010 Tairagawa 820 1056 1744 1948
970 1,040 Gushikawa Yubinkyoku-mae 821 1057 1745 1949
970 1,040 Chuno-mae 821 1057 1745 1949
970 1,040 Agena 822 1058 1746 1950
970 1,040 Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi 824 1100 1748 1952
970 1,040 Uruma Shiyakusho-mae 824 1101 1749 1953
970 1,040 Akano 825 1102 1750 1954
970 1,040 Nishi-Taba 825 1102 1750 1954
1,050 1,120 Gushikawa bus terminal 827 1104 1752 1956