No.113,123,127,152
2022/4/18-
for central mainland weekday Saturday, Sunday & Holiday
for Naha airport, Naha bus terminal weekday Saturday, Sunday & Holiday
Route number and notices... 113 113 113 152 152 113 113 113 152 152
Fare Bus stops * * * * * *
Agariyama Chushajo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Agariyama-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Akasaki ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ishikawa Denwakyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ryuei-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ishikawa Ichiba-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Nan-ei-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ishikawa Kominkan-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ishikawa-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Higashion-na ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Mihara-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Izumi Byoin-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Enobi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Kushibaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ikehara Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ikehara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Kitami Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Noborikawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Okinawashi Nomin Kenshu center-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Chibana Gochome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Chibana ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Matsumoto ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ken-ei Misaki Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Misato Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Misato Nichome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Goeku Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Yakena bus terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yonashiro Chosha-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 J A Yonashiro-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yonashiro Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Nishi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yonashiro Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Higashi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Hiratabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Nohen ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Heshikiya ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Irinakabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Uchima-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Hen-na ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 Abudo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 Yonashiro ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 Nishihara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 Teruma ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Ue-Haebaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Haebaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Mizuibaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Kawata-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Ota-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
480 Gushikawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Kinwan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Higashi-Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Maehara Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Gushikawa bus terminal 600 630 655 ・・・ ・・・ 1415 1505 1537 ・・・ ・・・
160 580 Nishi-Taba 601 631 656 ・・・ ・・・ 1417 1507 1539 ・・・ ・・・
160 Akano 601 631 656 ・・・ ・・・ 1417 1507 1539 ・・・ ・・・
160 Uruma Shiyakusho-mae 602 632 657 ・・・ ・・・ 1418 1508 1540 ・・・ ・・・
160 Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi 602 633 658 ・・・ ・・・ 1419 1509 1541 ・・・ ・・・
160 580 Agena 603 634 659 ・・・ ・・・ 1421 1511 1543 ・・・ ・・・
160 580 Chuno-mae 604 635 700 ・・・ ・・・ 1422 1512 1544 ・・・ ・・・
170 630 Gushikawa Yubinkyoku-mae 605 636 701 ・・・ ・・・ 1423 1513 1545 ・・・ ・・・
170 630 Tairagawa 606 637 702 ・・・ ・・・ 1424 1514 1546 ・・・ ・・・
170 630 Ue-Tairagawa 607 638 703 ・・・ ・・・ 1425 1515 1547 ・・・ ・・・
200 650 Kinaka-iriguchi 608 639 705 ・・・ ・・・ 1427 1517 1549 ・・・ ・・・
250 690 Shirinkar 609 640 706 ・・・ ・・・ 1428 1518 1550 ・・・ ・・・
250 690 Chubu Byoin-mae 610 641 707 ・・・ ・・・ 1429 1519 1551 ・・・ ・・・
250 690 Akamichi Jujiro 611 642 708 ・・・ ・・・ 1430 1520 1552 ・・・ ・・・
310 730 Esu 613 644 710 ・・・ ・・・ 1433 1523 1555 ・・・ ・・・
310 730 Mihara Itchome 614 645 711 ・・・ ・・・ 1434 1524 1556 ・・・ ・・・
310 730 Misato-iriguchi 615 646 712 ・・・ ・・・ 1435 1525 1557 ・・・ ・・・
350 760 Yoshihara-iriguchi 616 647 713 ・・・ ・・・ 1437 1527 1559 ・・・ ・・・
350 760 Koza 617 648 714 ・・・ ・・・ 1439 1529 1601 ・・・ ・・・
410 800 Ageda 618 649 715 ・・・ ・・・ 1440 1530 1602 ・・・ ・・・
410 800 Kamara 619 650 716 ・・・ ・・・ 1441 1531 1603 ・・・ ・・・
410 800 Goya 621 652 718 ・・・ ・・・ 1443 1533 1605 ・・・ ・・・
410 800 Nakanomachi 623 654 720 ・・・ ・・・ 1445 1535 1607 ・・・ ・・・
460 Sonda 624 655 722 ・・・ ・・・ 1447 1537 1609 ・・・ ・・・
460 830 National credit-mae 626 657 724 ・・・ ・・・ 1449 1539 1611 ・・・ ・・・
460 830 Sakumoto Shoten-mae 627 658 725 ・・・ ・・・ 1450 1540 1612 ・・・ ・・・
480 840 Okinawashi Undo Koen-mae 627 658 725 ・・・ ・・・ 1450 1540 1612 ・・・ ・・・
Moromi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
YAMAZATO ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Yamauchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Kyuyo Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Yamauchi Chugakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Momoyama ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Anzen Unten Gakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
580 940 YAMAZATO 631 702 729 ・・・ ・・・ 1454 1544 1616 ・・・ ・・・
650 980 Kishaba 633 704 731 ・・・ ・・・ 1456 1546 1618 ・・・ ・・・
Aeon mall Okinawa Rycom 1050 1330 1620 1915
750 1,060 Nakagusuku 636 707 734 1104 1343 1459 1549 1621 1635 1929
840 1,130 Ryudai-iriguchi 638 710 737 1107 1346 1502 1552 1624 1638 1933
930 1,200 Kochi 641 713 740 1110 1349 1505 1555 1627 1641 1936
1,060 1,320 Naha interchange-mae 645 718 745 1115 1354 1510 1600 1632 1647 1943
1,060 1,320 Kenritsu Iryo center-mae 646 719 746 1511 1601 1633
1,070 1,330 Mawashi koko-mae 646 720 747 1512 1602 1634
1,090 1,350 Naha Shimin Taiikukan-mae 648 722 749 1514 1604 1636
1,120 1,390 Uema 650 724 751 1517 1607 1639
1,120 1,390 Kokuba 651 725 752 1122 1401 1519 1609 1641 1656 1950
1,140 1,410 Higawa 652 726 753 1520 1610 1642
1,140 1,410 Madambashi 654 728 755 1522 1612 1644
1,190 1,430 Kokura Chugakko-mae 655 729 756 1523 1613 1645
1,190 1,430 Kohagura 656 730 757 1524 1614 1647
1,190 1,470 Tsubogawa 658 732 759 1526 1616 1649
1,190 1,470 Nishi-Tsubogawa 659 733 800 1527 1617 1650
1,190 1,470 Asahimachi 700 734 801 1528 1618 1651
1,190 1,470 Naha bus terminal
Asahibashi 701 735 802 1131 1410 1529 1619 1652 1705 1958
1,250 Koen-mae 705 739 806 1533 1623 1656
1,250 Gun Sambashi-mae 706 740 807 1534 1624 1657
1,250 Free zone-mae 708 742 810 1537 1627 1700
1,300 Naha airport domestic terminal 711 745 813 1136 1415 1540 1630 1703 1714 2003
1,300 Naha airport Int'l terminal 712 746 814 1145 1416 1541 1631 1704 1719 2004