Iheya village bus
2020/10/1-
from south to north Mon - Sun
from north to south Mon - Sun
Route number and notices...
Fare Bus stops
¥ Dana Toro ・・・ 752 952 ・・・ 1202 1252 ・・・ 1722 1812
100 Dana Gajina ・・・ 756 956 ・・・ 1206 1256 ・・・ 1726 1816
100 Dana Kominkan ・・・ 758 958 ・・・ 1208 1258 ・・・ 1728 1818
100 Maedomari Kominkan ・・・ 803 1003 ・・・ 1213 1303 ・・・ 1733 1823
100 Yakuba-mae ・・・ 805 1006 ・・・ 1215 1306 ・・・ 1735 1826
100 Maedomari port 700 | 1009 1110 | 1309 1630 | 1829
100 Torazuen 702 809 1007 1112 1219 1307 1632 1739 1827
100 Shinryojo-mae 704 807 1011 1114 1217 1311 1634 1737 1831
100 Maedomari port | 810 | | 1220 | | 1740 |
100 Gakiya | ・・・ 1012 | ・・・ 1312 | ・・・ 1832
100 Gakiya-minami ・・・ 1014 ・・・ 1314 ・・・ 1834
100 Shimajiri Ashichi ・・・ 1019 ・・・ 1319 ・・・ 1839
100 Shimajiri-kita ・・・ 1022 ・・・ 1322 ・・・ 1842
100 Shimajiri Baiten-mae 710 ・・・ 1023 1120 ・・・ 1323 1640 ・・・ 1843
100 Shimajiri-minami ・・・ 1024 ・・・ 1324 ・・・ 1844
100 Yonesaki Kaihin Koen-mae 714 ・・・ 1028 1124 ・・・ 1328 1644 ・・・ 1848
100 Noho Hantamo-mae | ・・・ | | ・・・ | | ・・・ |
100 Noho port 717 ・・・ 1031 1127 ・・・ 1331 1647 ・・・ 1851
100 Noho Gakko-mae 718 ・・・ 1032 1128 ・・・ 1332 1648 ・・・ 1852
100 Sekai Shio no Hakubutsukan 719 ・・・ 1033 1129 ・・・ 1333 1649 ・・・ 1853