Kumejima town bus Shimajiri line
2013/4/1-
for Shimajiri Mon - Sun
for Eigyosho Mon - Sun
Route number and notices... S S S
Fare Bus stops *
¥ Eigyosho 730 1430 1630
¥ 120 Nakazato Chosha-mae 1432 1632
120 120 Higa 1433 1633
120 120 Magari 1435 1635
120 160 Zenda 1438 1638
120 170 Shimajiri 740 1445 1645