No.15
2018/7/22-
for Arakawa Eigyosho weekday Saturday, Sunday & Holiday
for Miegusuku weekday Saturday, Sunday & Holiday
Route number and notices... 15 15 15 15
Fare Bus stops
¥ Miegusuku 815 1020 1730 1955
240 Naha port 816 1021 1731 1956
240 Naha Shopping-mae 817 1022 1732 1957
240 Uenokura 818 1023 1733 1958
240 Kume Koshibyo-mae 819 1024 1734 1959
240 Shogyo Koko-mae 820 1025 1735 2001
240 Okigin Honten-mae 822 1026 1737 2004
240 Matsuo Itchome 824 1028 1740 2009
240 Tembusu-mae 827 1030 1745 2011
240 Kencho-mae
240 Naha Koko-mae
240 Kainan
240 Yogi Jujiro
240 Kamihara
240 Tsuboya
240 Asato 829 1033 1747 2013
240 Medical plaza Daido Chuo 833 1035 1751 2014
240 Sakashita Ryusei Byoin-mae 835 1039 1753 2016
240 Samukawa-iriguchi 836 1040 1754 2017
240 Samukawa 837 1041 1755 2018
240 Kanagusuku Nichome 838 1042 1756 2019
240 Ishidatami-mae 839 1043 1757 2020
240 Kanagusuku Yonchome 840 1044 1758 2021
240 Geidai Sakiyama campus-mae 842 1046 1800 2023
240 Naha interchange-mae 842 1046 1800 2023
240 Kenritsu Iryo center-mae 843 1047 1801 2024
240 Mawashi Koko-mae 845 1049 1803 2026
240 Naha Shimin Taiikukan-mae 846 1050 1804 2027
240 Ichinichibashi 847 1051 1805 2028
240 Marji Danchi-iriguchi 848 1052 1806 2029
240 Mogakko-mae 849 1053 1807 2030
240 Marji Danchi 850 1054 1808 2031
240 Marji Shogakko-mae 851 1055 1809 2032
240 Mawashi Koko-mae 854 1058 1812 2035
240 Arakawa Eigyosho 856 1100 1814 2037