No.47,87
2022/10/8-
for Urasoe city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... 87 87 47 47 47 47 87 87 47 47 47 47 47 47
Fare Bus stops
¥ Tomigusuku Eigyosho 555 615 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1305 1340 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Unten Menkyo center-mae 556 616 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1306 1341 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Michi-no-Eki Toyosaki 557 617 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1307 1342 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Outlet mall Ashibinaa-mae 558 618 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1308 1343 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Toyosaki-iriguchi 558 618 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1309 1344 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Onaga-kita 559 619 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1310 1345 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yone-iriguchi 601 621 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1312 1347 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Zayasu-iriguchi 601 621 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1312 1347 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Iraha 602 622 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1313 1348 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Ganaha 603 623 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1314 1349 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
250 Nakachi 604 624 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1315 1350 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
250 Takara 605 625 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1318 1353 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Uebaru-iriguchi 605 625 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1318 1353 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Shinmachi-iriguchi 606 626 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1319 1354 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Daini-gate 607 627 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1320 1355 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Akamine Sta. 610 630 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1325 1400 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Akamine Asatobaru 610 630 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1325 1400 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Oroku Sta. 612 632 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1327 1402 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Tabaru 613 633 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1328 1403 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Nahanishi Koko-mae 614 634 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1329 1404 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Kanagusuku 615 635 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1330 1405 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Gun Sambashi-mae 616 636 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1331 1406 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Koen-mae 617 637 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1332 1407 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 420 Naha bus terminal 620 640 810 845 1015 1100 1335 1410 1520 ・・・ 1720 ・・・ 1930 2005
240 470 Kencho-kitaguchi 622 642 812 847 1017 1102 1337 1412 1522 ・・・ 1722 ・・・ 1932 2007
240 470 Okinawa times-mae 624 644 814 849 1019 1104 1339 1414 1524 ・・・ 1725 ・・・ 1934 2009
240 500 Wakamatsu-iriguchi 625 645 817 852 1021 1106 1341 1416 1526 ・・・ 1729 ・・・ 1937 2012
240 500 Tomaritakahashi 628 648 821 856 1025 1110 1345 1420 1530 ・・・ 1733 ・・・ 1940 2015
240 560 Uenoya 630 650 824 859 1027 1112 1347 1422 1532 ・・・ 1736 ・・・ 1942 2017
240 560 Daiichi-Ameku 630 650 824 859 1027 1112 1347 1422 1532 ・・・ 1736 ・・・ 1942 2017
240 560 Ameku 630 650 825 900 1028 1113 1348 1423 1533 ・・・ 1737 ・・・ 1943 2018
240 560 Aja 631 651 826 901 1029 1114 1349 1424 1534 ・・・ 1738 ・・・ 1944 2019
240 560 Ajabashi 632 653 828 903 1030 1115 1350 1425 1535 ・・・ 1741 ・・・ 1945 2020
290 580 Jitchaku 632 653 828 903 1030 1115 1350 1425 1535 ・・・ 1741 ・・・ 1945 2020
290 580 Jitchaku Itchome 633 654 829 904 1031 1116 1351 1426 1536 ・・・ 1742 ・・・ 1946 2021
290 620 Uchimanishi Kominkan-mae 634 655 830 905 1032 1117 1352 1427 1537 ・・・ 1743 ・・・ 1947 2022
290 620 Uchima Kominkan-mae 635 656 831 906 1033 1118 1353 1428 1538 ・・・ 1744 ・・・ 1948 2023
290 620 Urasoe Koko-mae 636 657 833 908 1034 1119 1354 1429 1539 ・・・ 1750 ・・・ 1949 2024
290 620 Takushi-iriguchi 637 658 834 909 1035 1120 1355 1430 1540 ・・・ 1751 ・・・ 1950 2025
330 650 Takushi Ohashi 638 659 835 910 1036 1121 1356 1431 1541 ・・・ 1752 ・・・ 1951 2026
370 680 Ona Shogakko-iriguchi 639 700 836 911 1037 1122 1357 1432 1542 ・・・ 1753 ・・・ 1952 2027
370 680 Takushi Shogakko-iriguchi 640 701 837 912 1038 1123 1358 1433 1543 ・・・ 1756 ・・・ 1953 2028
370 680 Daiichi-Takushi 641 702 838 913 1039 1124 1359 1434 1544 ・・・ 1757 ・・・ 1954 2029
370 680 Daiichi-Kyozuka 642 703 839 914 1040 1125 1400 1435 1545 ・・・ 1758 ・・・ 1955 2030
420 700 Kyozuka-iriguchi 644 705 842 917 1042 1127 1402 1437 1547 ・・・ 1801 ・・・ 1957 2032
420 700 Kokusai center-iriguchi 646 707 845 920 1045 1130 1405 1440 1550 ・・・ 1805 ・・・ 2000 2035
420 700 Okinawa Ryoikuen--mae Arr. 650 710 850 925 1050 1135 1415 1450 1555 ・・・ 1815 ・・・ 2005 2040
420 700 Okinawa Ryoikuen--mae Dep. 705 720 900 935 1100 1145 1425 1500 1605 1645 1825 1900 2015 2050
420 700 Kyozuka city-iriguchi 705 720 900 935 1100 1145 1425 1500 1605 1645 1826 1900 2015 2050