No.26,32,43,385
2021/2/27-
for San-A Parco city, Okinawa convention center, Chatan town weekday Saturday Sunday, Holiday
for Naha airport, Naha bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
Route number and notices... 385 32 32 385 32 32 385 32 32 32 385 43 26 32 43 32 26 385 43 32 26 385 43 32 26 385 32 385 43 26 32 385 43 26 32 385 43 32 43 385 32 385 385
Fare Bus stops
¥ Naha airport domestic terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1025 ・・・ ・・・ ・・・ 1125 ・・・ ・・・ ・・・ 1255 ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1545 ・・・ ・・・ ・・・ 1705 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Naha airport Int'l terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1026 ・・・ ・・・ ・・・ 1126 ・・・ ・・・ ・・・ 1256 ・・・ ・・・ ・・・ 1416 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1546 ・・・ ・・・ ・・・ 1706 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Free zone-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1029 ・・・ ・・・ ・・・ 1128 ・・・ ・・・ ・・・ 1259 ・・・ ・・・ ・・・ 1418 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1550 ・・・ ・・・ ・・・ 1708 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Gun Sambashi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1031 ・・・ ・・・ ・・・ 1130 ・・・ ・・・ ・・・ 1301 ・・・ ・・・ ・・・ 1420 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1552 ・・・ ・・・ ・・・ 1710 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1032 ・・・ ・・・ ・・・ 1131 ・・・ ・・・ ・・・ 1302 ・・・ ・・・ ・・・ 1421 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1553 ・・・ ・・・ ・・・ 1711 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 240 Naha bus terminal 603 658 727 733 757 821 830 842 907 937 955 1007 1038 1039 1109 1132 1134 1147 1239 1302 1309 1325 1347 1408 1425 1458 1507 1520 1522 1601 1637 1655 1707 1716 1738 1840 1842 1901 1942 1957 2017 2030 2150
240 240 Kencho-kitaguchi 605 700 729 735 759 823 832 844 909 939 957 1009 1039 1041 1111 1134 1137 1149 1241 1304 1312 1327 1349 1410 1428 1500 1509 1522 1524 1603 1639 1657 1709 1719 1740 1842 1844 1903 1944 1959 2019 2032 2152
240 240 Norin Chukin-mae 702 731 801 825 846 911 941 1011 1044 1043 1113 1136 1140 1243 1306 1315 1351 1412 1431 1502 1511 1526 1608 1641 1711 1723 1742 1846 1905 1946 2001 2021
240 240 Wakamatsu-iriguchi 703 732 802 826 847 912 942 1012 1045 1044 1114 1137 1141 1244 1307 1316 1352 1413 1432 1503 1512 1527 1609 1642 1712 1724 1743 1847 1906 1947 2002 2022
240 240 Tomaritakahashi 704 733 803 827 848 913 943 1013 1048 1045 1115 1138 1143 1246 1309 1320 1354 1415 1434 1504 1514 1529 1613 1644 1714 1726 1745 1849 1908 1948 2003 2023
240 240 Kumoji Kominkan-mae 607 737 834 959 1151 1329 1524 1659 1844 2034 2154
240 240 Miebashi Sta. 608 738 835 1000 1152 1330 1525 1700 1845 2035 2155
240 240 Makishi Koen-mae 609 739 836 1001 1153 1331 1526 1701 1846 2036 2156
240 240 Asato 611 741 838 1004 1156 1334 1529 1704 1849 2038 2158
240 240 Sogenji 612 742 839 1005 1157 1335 1530 1705 1850 2039 2159
240 240 Nakanohashi 613 743 840 1006 1158 1336 1531 1706 1851 2040 2200
240 240 Tomaritakahashi 614 744 841 1007 1159 1337 1532 1707 1852 2042 2202
240 240 Uenoya 615 706 735 745 805 829 842 850 915 945 1008 1015 1049 1048 1118 1141 1145 1200 1249 1312 1321 1338 1357 1418 1437 1505 1517 1533 1532 1615 1647 1708 1717 1729 1748 1853 1852 1911 1951 2004 2026 2043 2203
240 240 Daiichi-Ameku 616 706 735 746 805 829 843 850 915 945 1009 1015 1050 1048 1118 1141 1146 1201 1249 1312 1322 1339 1357 1418 1438 1506 1517 1534 1532 1616 1647 1709 1717 1730 1748 1854 1852 1911 1951 2005 2026 2044 2204
240 240 Ameku 617 707 736 747 806 830 844 851 916 946 1010 1016 1051 1049 1119 1142 1147 1202 1250 1313 1323 1340 1358 1419 1439 1507 1518 1535 1533 1617 1648 1710 1718 1731 1749 1855 1853 1912 1952 2006 2027 2045 2205
240 240 Aja 618 708 737 748 807 831 845 852 917 947 1011 1017 1052 1050 1120 1143 1148 1203 1251 1314 1324 1341 1359 1420 1440 1508 1519 1536 1534 1618 1649 1711 1719 1732 1750 1856 1854 1913 1953 2007 2028 2046 2206
240 240 Ajabashi 619 709 738 749 808 832 846 853 918 948 1012 1018 1053 1051 1121 1144 1148 1204 1252 1315 1325 1342 1400 1421 1440 1509 1520 1537 1535 1619 1650 1712 1720 1732 1751 1857 1855 1914 1954 2008 2029 2047 2207
290 320 Jitchaku 621 709 738 751 808 832 848 853 918 948 1014 1018 1051 1121 1144 1149 1206 1252 1315 1344 1400 1421 1441 1511 1520 1539 1535 1650 1714 1720 1734 1751 1859 1855 1914 1954 2010 2029 2049 2209
240 320 Akebono Sanchome 1054 1326 1620
240 320 Okinawa Sharp-mae 1054 1326 1620
290 Kokuritsu Gekijo-mae 622 710 752 849 919 1015 1145 1207 1345 1401 1512 1540 1651 1715 1900 2011 2050 2210
310 Oroshi Shogyo Danchi-mae 623 711 753 850 920 1016 1146 1208 1346 1402 1513 1541 1652 1716 1901 2012 2051 2211
390 420 San-A Parco city-mae 633 712 803 900 921 1030 1104 1147 1222 1336 1400 1403 1528 1555 1630 1653 1730 1915 2027 2100 2220
400 Minatogawa Sachibaru ・・・ 713 ・・・ ・・・ 922 ・・・ 1148 ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ 1654 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 400 Daiichi-Nakanishi ・・・ 739 ・・・ 809 833 ・・・ 854 949 ・・・ 1019 1052 1122 1151 ・・・ 1253 1316 ・・・ 1422 1444 ・・・ 1521 ・・・ 1536 ・・・ 1721 1737 1752 ・・・ 1856 1915 1955 ・・・ 2030 ・・・ ・・・
360 400 Nakanishi ・・・ 740 ・・・ 810 834 ・・・ 855 950 ・・・ 1020 1053 1123 1152 ・・・ 1254 1317 ・・・ 1423 1445 ・・・ 1522 ・・・ 1537 ・・・ 1722 1738 1753 ・・・ 1857 1916 1956 ・・・ 2031 ・・・ ・・・
360 400 Miyagi ・・・ 741 ・・・ 811 835 ・・・ 856 951 ・・・ 1021 1054 1124 1152 ・・・ 1255 1318 ・・・ 1424 1445 ・・・ 1523 ・・・ 1538 ・・・ 1723 1738 1754 ・・・ 1858 1917 1957 ・・・ 2032 ・・・ ・・・
360 400 Yafuso ・・・ 742 ・・・ 812 836 ・・・ 857 952 ・・・ 1023 1056 1127 1153 ・・・ 1258 1321 ・・・ 1427 1446 ・・・ 1526 ・・・ 1541 ・・・ 1726 1739 1757 ・・・ 1900 1919 1959 ・・・ 2034 ・・・ ・・・
400 420 Gusukuma ・・・ 742 ・・・ 813 837 ・・・ 858 953 ・・・ 1024 1057 1128 1154 ・・・ 1259 1322 ・・・ 1428 1447 ・・・ 1527 ・・・ 1542 ・・・ 1727 1741 1758 ・・・ 1901 1920 2000 ・・・ 2035 ・・・ ・・・
400 420 Daini-Gusukuma ・・・ 715 743 ・・・ 814 838 ・・・ 859 924 954 ・・・ 1025 1058 1129 1150 1155 ・・・ 1300 1323 ・・・ 1406 1429 1448 ・・・ 1528 ・・・ 1543 1656 ・・・ 1728 1743 1759 ・・・ 1902 1921 2001 ・・・ 2036 ・・・ ・・・
460 490 Minatogawa ・・・ 716 744 ・・・ 815 839 ・・・ 900 925 955 ・・・ 1026 1059 1130 1151 1157 ・・・ 1301 1324 ・・・ 1407 1430 1450 ・・・ 1529 ・・・ 1544 1657 ・・・ 1729 1746 1800 ・・・ 1903 1922 2002 ・・・ 2037 ・・・ ・・・
460 490 Daiichi-Makiminato ・・・ 717 745 ・・・ 816 840 ・・・ 901 926 956 ・・・ 1027 1100 1131 1152 1159 ・・・ 1302 1325 ・・・ 1408 1431 1452 ・・・ 1530 ・・・ 1545 1658 ・・・ 1730 1748 1801 ・・・ 1904 1923 2003 ・・・ 2038 ・・・ ・・・
460 490 Makiminato ・・・ 718 746 ・・・ 817 841 ・・・ 902 927 957 ・・・ 1028 1101 1132 1153 1201 ・・・ 1303 1326 ・・・ 1409 1432 1454 ・・・ 1531 ・・・ 1546 1659 ・・・ 1731 1750 1802 ・・・ 1905 1924 2004 ・・・ 2039 ・・・ ・・・
490 Uchidomari ・・・ 719 747 ・・・ 818 842 ・・・ 903 928 958 ・・・ 1029 1102 1133 1154 ・・・ 1304 1327 ・・・ 1410 1433 ・・・ 1532 ・・・ 1547 1700 ・・・ 1732 1803 ・・・ 1906 1925 2005 ・・・ 2040 ・・・ ・・・
490 530 Uchidomari ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1456 ・・・ ・・・ ・・・ 1753 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 530 Hamabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1456 ・・・ ・・・ ・・・ 1753 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 530 Kanekubaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1204 ・・・ ・・・ 1457 ・・・ ・・・ ・・・ 1754 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 580 Mashiki Chugakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1205 ・・・ ・・・ 1458 ・・・ ・・・ ・・・ 1755 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 580 Mashiki Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1206 ・・・ ・・・ 1459 ・・・ ・・・ ・・・ 1756 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 Ojana ・・・ 721 749 ・・・ 844 ・・・ 930 ・・・ 1031 1136 1157 ・・・ 1307 ・・・ 1413 ・・・ ・・・ 1552 1703 ・・・ 1737 ・・・ 1910 2008 ・・・ ・・・ ・・・
540 Mashiki ・・・ 722 750 ・・・ 845 ・・・ 931 ・・・ 1032 1137 1158 ・・・ 1308 ・・・ 1414 ・・・ ・・・ 1553 1704 ・・・ 1738 ・・・ 1911 2009 ・・・ ・・・ ・・・
540 Daini-Mashiki ・・・ 722 750 ・・・ 845 ・・・ 931 ・・・ 1032 1137 1158 ・・・ 1308 ・・・ 1414 ・・・ ・・・ 1553 1704 ・・・ 1738 ・・・ 1911 2009 ・・・ ・・・ ・・・
540 580 Ginowan Koko-mae ・・・ 723 751 ・・・ 846 ・・・ 932 ・・・ 1033 1138 1159 1207 ・・・ 1309 ・・・ 1415 1500 ・・・ ・・・ 1554 1705 ・・・ 1739 1757 ・・・ 1912 2010 ・・・ ・・・ ・・・
490 Uchidomari Kominkan-mae ・・・ ・・・ 818 ・・・ 903 958 ・・・ 1102 ・・・ 1327 ・・・ 1433 ・・・ 1532 ・・・ ・・・ 1803 ・・・ 1925 ・・・ 2040 ・・・ ・・・
490 Kanekubaru ・・・ ・・・ 821 ・・・ 906 1001 ・・・ 1106 ・・・ 1331 ・・・ 1438 ・・・ 1538 ・・・ ・・・ 1809 ・・・ 1930 ・・・ 2043 ・・・ ・・・
540 580 Convention center-mae ・・・ 725 753 ・・・ 823 848 ・・・ 908 934 1003 ・・・ 1035 1110 1108 1140 1201 1209 ・・・ 1311 1333 1342 ・・・ 1417 1440 1502 ・・・ 1540 ・・・ 1556 1636 1707 ・・・ 1741 1759 1811 ・・・ 1914 1932 2012 ・・・ 2045 ・・・ ・・・
540 580 Ginowan Shiei Kyujo-mae ・・・ 727 755 ・・・ 825 850 ・・・ 910 936 1005 ・・・ 1036 1112 1110 1141 1203 1211 ・・・ 1312 1335 1344 ・・・ 1418 1442 1504 ・・・ 1542 ・・・ 1557 1638 1709 ・・・ 1742 1801 1813 ・・・ 1915 1934 2013 ・・・ 2047 ・・・ ・・・
540 Mashiki Chushajo ・・・ 732 800 ・・・ 830 855 ・・・ 915 941 1010 ・・・ 1115 1208 ・・・ 1340 ・・・ 1447 ・・・ 1547 ・・・ 1714 ・・・ 1818 ・・・ 1939 ・・・ 2052 ・・・ ・・・
540 580 Ginowan Shutchojo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1113 ・・・ ・・・ 1212 ・・・ ・・・ 1345 ・・・ ・・・ 1505 ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ ・・・ 1802 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Ken-ei Oyama Jutaku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1037 ・・・ ・・・ 1142 ・・・ ・・・ ・・・ 1313 ・・・ ・・・ ・・・ 1419 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1558 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ 1916 ・・・ 2014 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
600 Rojin home Aiseien-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1038 ・・・ ・・・ 1143 ・・・ ・・・ ・・・ 1314 ・・・ ・・・ ・・・ 1420 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1559 ・・・ ・・・ ・・・ 1744 ・・・ ・・・ ・・・ 1917 ・・・ 2015 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
600 Shiei Isa Jutaku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1039 ・・・ ・・・ 1144 ・・・ ・・・ ・・・ 1315 ・・・ ・・・ ・・・ 1421 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1600 ・・・ ・・・ ・・・ 1745 ・・・ ・・・ ・・・ 1918 ・・・ 2016 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Ginowanshi Nokyo-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1040 ・・・ ・・・ 1145 ・・・ ・・・ ・・・ 1316 ・・・ ・・・ ・・・ 1422 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1601 ・・・ ・・・ ・・・ 1746 ・・・ ・・・ ・・・ 1919 ・・・ 2017 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Isahama ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1042 ・・・ ・・・ 1147 ・・・ ・・・ ・・・ 1318 ・・・ ・・・ ・・・ 1424 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1603 ・・・ ・・・ ・・・ 1748 ・・・ ・・・ ・・・ 1921 ・・・ 2019 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Kitamae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1043 ・・・ ・・・ 1148 ・・・ ・・・ ・・・ 1319 ・・・ ・・・ ・・・ 1425 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1604 ・・・ ・・・ ・・・ 1749 ・・・ ・・・ ・・・ 1922 ・・・ 2020 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
670 Chatan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1044 ・・・ ・・・ 1149 ・・・ ・・・ ・・・ 1320 ・・・ ・・・ ・・・ 1426 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1605 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ 1923 ・・・ 2021 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
690 Jargaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1046 ・・・ ・・・ 1151 ・・・ ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1607 ・・・ ・・・ ・・・ 1752 ・・・ ・・・ ・・・ 1925 ・・・ 2023 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Mihama american village-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1047 ・・・ ・・・ 1152 ・・・ ・・・ ・・・ 1323 ・・・ ・・・ ・・・ 1429 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1753 ・・・ ・・・ ・・・ 1926 ・・・ 2024 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Kuwae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1048 ・・・ ・・・ 1153 ・・・ ・・・ ・・・ 1324 ・・・ ・・・ ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1609 ・・・ ・・・ ・・・ 1754 ・・・ ・・・ ・・・ 1927 ・・・ 2025 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Daiichi-Ihei ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1049 ・・・ ・・・ 1154 ・・・ ・・・ ・・・ 1325 ・・・ ・・・ ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1610 ・・・ ・・・ ・・・ 1755 ・・・ ・・・ ・・・ 1928 ・・・ 2026 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Ireibaru Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1051 ・・・ ・・・ 1156 ・・・ ・・・ ・・・ 1327 ・・・ ・・・ ・・・ 1433 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1612 ・・・ ・・・ ・・・ 1757 ・・・ ・・・ ・・・ 1930 ・・・ 2028 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Chatancho Yakuba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1056 ・・・ ・・・ 1201 ・・・ ・・・ ・・・ 1332 ・・・ ・・・ ・・・ 1438 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1617 ・・・ ・・・ ・・・ 1802 ・・・ ・・・ ・・・ 1935 ・・・ 2033 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・