No.26,32,43,385
2021/2/27-
for San-A Parco city, Okinawa convention center, Chatan town weekday Saturday Sunday, Holiday
for Naha airport, Naha bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
Route number and notices... 385 32 32 385 32 32 385 32 32 32 385 43 26 32 43 32 26 385 43 26 385 43 32 26 385 32 385 43 26 32 385 43 26 32 385 43 32 43 385 32 385 385
Fare Bus stops
¥ Naha airport domestic terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1025 ・・・ ・・・ ・・・ 1125 ・・・ ・・・ 1255 ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1545 ・・・ ・・・ ・・・ 1705 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Naha airport Int'l terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1026 ・・・ ・・・ ・・・ 1126 ・・・ ・・・ 1256 ・・・ ・・・ ・・・ 1416 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1546 ・・・ ・・・ ・・・ 1706 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Free zone-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1029 ・・・ ・・・ ・・・ 1128 ・・・ ・・・ 1259 ・・・ ・・・ ・・・ 1418 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1550 ・・・ ・・・ ・・・ 1708 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Gun Sambashi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1031 ・・・ ・・・ ・・・ 1130 ・・・ ・・・ 1301 ・・・ ・・・ ・・・ 1420 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1552 ・・・ ・・・ ・・・ 1710 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1032 ・・・ ・・・ ・・・ 1131 ・・・ ・・・ 1302 ・・・ ・・・ ・・・ 1421 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1553 ・・・ ・・・ ・・・ 1711 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 240 Naha bus terminal 603 658 727 733 757 821 830 842 907 937 955 1007 1038 1039 1109 1132 1134 1147 1239 1309 1325 1347 1408 1425 1458 1507 1520 1522 1601 1637 1655 1707 1716 1738 1840 1842 1901 1942 1957 2017 2030 2150
240 240 Kencho-kitaguchi 605 700 729 735 759 823 832 844 909 939 957 1009 1039 1041 1111 1134 1137 1149 1241 1312 1327 1349 1410 1428 1500 1509 1522 1524 1603 1639 1657 1709 1719 1740 1842 1844 1903 1944 1959 2019 2032 2152
240 240 Norin Chukin-mae 702 731 801 825 846 911 941 1011 1044 1043 1113 1136 1140 1243 1315 1351 1412 1431 1502 1511 1526 1608 1641 1711 1723 1742 1846 1905 1946 2001 2021
240 240 Wakamatsu-iriguchi 703 732 802 826 847 912 942 1012 1045 1044 1114 1137 1141 1244 1316 1352 1413 1432 1503 1512 1527 1609 1642 1712 1724 1743 1847 1906 1947 2002 2022
240 240 Tomaritakahashi 704 733 804 828 849 914 944 1014 1048 1046 1116 1139 1143 1246 1320 1354 1415 1434 1504 1514 1529 1613 1644 1714 1726 1745 1849 1908 1949 2003 2024
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
240 240 Kumoji Kominkan-mae 607 737 834 959 1151 1329 1524 1659 1844 2034 2154
240 240 Miebashi Sta. 608 738 835 1000 1152 1330 1525 1700 1845 2035 2155
240 240 Makishi Koen-mae 609 739 836 1001 1153 1331 1526 1701 1846 2036 2156
240 240 Asato 611 741 838 1004 1156 1334 1529 1704 1849 2038 2158
240 240 Sogenji 612 742 839 1005 1157 1335 1530 1705 1850 2039 2159
240 240 Nakanohashi 613 743 840 1006 1158 1336 1531 1706 1851 2040 2200
240 240 Tomaritakahashi 614 744 841 1007 1159 1337 1532 1707 1852 2042 2202
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
240 240 Uenoya 615 706 735 745 806 831 842 852 917 947 1008 1017 1049 1049 1119 1142 1145 1200 1249 1321 1338 1357 1418 1437 1505 1517 1533 1532 1615 1647 1708 1717 1729 1748 1853 1852 1911 1952 2004 2027 2043 2203
240 240 Daiichi-Ameku 616 706 735 746 806 831 843 852 917 947 1009 1017 1050 1049 1119 1142 1146 1201 1249 1322 1339 1357 1418 1438 1506 1517 1534 1532 1616 1647 1709 1717 1730 1748 1854 1852 1911 1952 2005 2027 2044 2204
240 240 Ameku 617 706 735 747 806 831 844 852 917 947 1010 1017 1051 1049 1119 1142 1147 1202 1249 1323 1340 1357 1418 1439 1507 1517 1535 1532 1617 1647 1710 1717 1731 1748 1855 1852 1911 1952 2006 2027 2045 2205
240 240 Aja 618 707 736 748 807 832 845 853 918 948 1011 1018 1052 1050 1120 1143 1148 1203 1250 1324 1341 1358 1419 1440 1508 1518 1536 1533 1618 1648 1711 1718 1732 1749 1856 1853 1912 1953 2007 2028 2046 2206
240 240 Ajabashi 619 709 738 749 809 834 846 855 920 950 1012 1020 1053 1052 1122 1145 1148 1204 1252 1325 1342 1400 1421 1440 1509 1520 1537 1535 1619 1650 1712 1720 1732 1751 1857 1855 1914 1955 2008 2030 2047 2207
290 320 Jitchaku 621 710 739 751 810 835 848 856 921 951 1014 1021 1053 1123 1146 1149 1206 1253 1344 1401 1422 1441 1511 1521 1539 1536 1651 1714 1721 1734 1752 1859 1856 1915 1956 2010 2031 2049 2209
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
240 320 Akebono Sanchome 1054 1326 1620
240 320 Okinawa Sharp-mae 1054 1326 1620
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
290 Kokuritsu Gekijo-mae 622 711 752 849 922 1015 1147 1207 1345 1402 1512 1540 1652 1715 1900 2011 2050 2210
310 Oroshi Shogyo Danchi-mae 623 712 753 850 923 1016 1148 1208 1346 1403 1513 1541 1653 1716 1901 2012 2051 2211
390 420 San-A Parco city-mae 633 713 803 900 924 1030 1104 1149 1222 1336 1400 1404 1528 1555 1630 1654 1730 1915 2027 2100 2220
400 Minatogawa Sachibaru ・・・ 714 ・・・ ・・・ 925 ・・・ 1150 ・・・ ・・・ 1405 ・・・ ・・・ 1655 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
320 400 Daiichi-Nakanishi ・・・ 740 ・・・ 811 836 ・・・ 857 952 ・・・ 1022 1054 1124 1151 ・・・ 1254 ・・・ 1423 1444 ・・・ 1522 ・・・ 1537 ・・・ 1722 1737 1753 ・・・ 1857 1916 1957 ・・・ 2032 ・・・ ・・・
360 400 Nakanishi ・・・ 741 ・・・ 812 837 ・・・ 858 953 ・・・ 1023 1055 1125 1152 ・・・ 1255 ・・・ 1424 1445 ・・・ 1523 ・・・ 1538 ・・・ 1723 1738 1754 ・・・ 1858 1917 1958 ・・・ 2033 ・・・ ・・・
360 400 Miyagi ・・・ 742 ・・・ 813 838 ・・・ 859 954 ・・・ 1024 1056 1126 1152 ・・・ 1256 ・・・ 1425 1445 ・・・ 1524 ・・・ 1539 ・・・ 1724 1738 1756 ・・・ 1859 1918 1959 ・・・ 2034 ・・・ ・・・
360 400 Yafuso ・・・ 743 ・・・ 814 839 ・・・ 900 955 ・・・ 1025 1057 1127 1153 ・・・ 1257 ・・・ 1427 1446 ・・・ 1526 ・・・ 1541 ・・・ 1727 1739 1759 ・・・ 1901 1920 2000 ・・・ 2035 ・・・ ・・・
400 420 Gusukuma ・・・ 744 ・・・ 815 840 ・・・ 901 956 ・・・ 1026 1058 1128 1154 ・・・ 1258 ・・・ 1428 1447 ・・・ 1527 ・・・ 1542 ・・・ 1728 1741 1800 ・・・ 1902 1921 2000 ・・・ 2035 ・・・ ・・・
400 420 Daini-Gusukuma ・・・ 716 745 ・・・ 816 841 ・・・ 902 927 957 ・・・ 1027 1059 1129 1152 1155 ・・・ 1259 ・・・ 1407 1429 1448 ・・・ 1528 ・・・ 1543 1657 ・・・ 1729 1743 1801 ・・・ 1903 1922 2001 ・・・ 2036 ・・・ ・・・
460 490 Minatogawa ・・・ 717 746 ・・・ 817 842 ・・・ 903 928 958 ・・・ 1028 1100 1130 1153 1157 ・・・ 1300 ・・・ 1408 1430 1450 ・・・ 1529 ・・・ 1544 1658 ・・・ 1730 1746 1802 ・・・ 1904 1923 2002 ・・・ 2037 ・・・ ・・・
460 490 Daiichi-Makiminato ・・・ 718 747 ・・・ 818 843 ・・・ 904 929 959 ・・・ 1029 1101 1131 1154 1159 ・・・ 1301 ・・・ 1409 1431 1452 ・・・ 1530 ・・・ 1545 1659 ・・・ 1731 1748 1803 ・・・ 1905 1924 2003 ・・・ 2038 ・・・ ・・・
460 490 Makiminato ・・・ 719 748 ・・・ 819 844 ・・・ 905 930 1000 ・・・ 1030 1102 1132 1155 1201 ・・・ 1302 ・・・ 1410 1432 1454 ・・・ 1531 ・・・ 1546 1700 ・・・ 1732 1750 1804 ・・・ 1906 1925 2004 ・・・ 2039 ・・・ ・・・
490 Uchidomari ・・・ 721 750 ・・・ 821 846 ・・・ 907 932 1002 ・・・ 1032 1104 1134 1157 ・・・ 1304 ・・・ 1412 1434 ・・・ 1534 ・・・ 1549 1703 ・・・ 1735 1807 ・・・ 1908 1927 2006 ・・・ 2041 ・・・ ・・・
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
490 530 Uchidomari ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1456 ・・・ ・・・ ・・・ 1753 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 530 Hamabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1456 ・・・ ・・・ ・・・ 1753 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 530 Kanekubaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1204 ・・・ ・・・ 1457 ・・・ ・・・ ・・・ 1754 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 580 Mashiki Chugakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1205 ・・・ ・・・ 1458 ・・・ ・・・ ・・・ 1755 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 580 Mashiki Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1206 ・・・ ・・・ 1459 ・・・ ・・・ ・・・ 1756 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
490 Ojana ・・・ 723 752 ・・・ 848 ・・・ 934 ・・・ 1034 1136 1159 ・・・ 1306 ・・・ 1414 ・・・ ・・・ 1551 1706 ・・・ 1738 ・・・ 1911 2009 ・・・ ・・・ ・・・
540 Mashiki ・・・ 724 753 ・・・ 849 ・・・ 935 ・・・ 1035 1137 1200 ・・・ 1307 ・・・ 1415 ・・・ ・・・ 1552 1707 ・・・ 1739 ・・・ 1912 2010 ・・・ ・・・ ・・・
540 Daini-Mashiki ・・・ 724 753 ・・・ 849 ・・・ 935 ・・・ 1035 1137 1200 ・・・ 1307 ・・・ 1415 ・・・ ・・・ 1552 1707 ・・・ 1739 ・・・ 1912 2010 ・・・ ・・・ ・・・
540 580 Ginowan Koko-mae ・・・ 725 754 ・・・ 850 ・・・ 936 ・・・ 1036 1138 1201 1207 ・・・ 1308 ・・・ 1416 1500 ・・・ ・・・ 1553 1708 ・・・ 1740 1757 ・・・ 1913 2011 ・・・ ・・・ ・・・
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
490 Uchidomari Kominkan-mae ・・・ ・・・ 822 ・・・ 908 1003 ・・・ 1105 ・・・ ・・・ 1435 ・・・ 1535 ・・・ ・・・ 1808 ・・・ 1928 ・・・ 2042 ・・・ ・・・
490 Kanekubaru ・・・ ・・・ 824 ・・・ 910 1005 ・・・ 1107 ・・・ ・・・ 1438 ・・・ 1538 ・・・ ・・・ 1811 ・・・ 1931 ・・・ 2045 ・・・ ・・・
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
540 580 Convention center-mae ・・・ 727 756 ・・・ 826 852 ・・・ 912 938 1007 ・・・ 1038 1110 1109 1140 1203 1209 ・・・ 1310 1342 ・・・ 1418 1440 1502 ・・・ 1540 ・・・ 1555 1636 1710 ・・・ 1742 1759 1813 ・・・ 1915 1933 2013 ・・・ 2047 ・・・ ・・・
540 580 Ginowan Shiei Kyujo-mae ・・・ 730 759 ・・・ 829 854 ・・・ 914 940 1009 ・・・ 1039 1112 1111 1141 1205 1211 ・・・ 1311 1344 ・・・ 1419 1443 1504 ・・・ 1543 ・・・ 1556 1638 1713 ・・・ 1743 1801 1816 ・・・ 1916 1936 2014 ・・・ 2049 ・・・ ・・・
540 Mashiki Chushajo ・・・ 735 804 ・・・ 834 859 ・・・ 919 945 1014 ・・・ 1116 1210 ・・・ ・・・ 1448 ・・・ 1548 ・・・ 1718 ・・・ 1821 ・・・ 1941 ・・・ 2054 ・・・ ・・・
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
540 580 Ginowan Shutchojo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1113 ・・・ ・・・ 1212 ・・・ 1345 ・・・ ・・・ 1505 ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ ・・・ 1802 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
540 Ken-ei Oyama Jutaku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1040 ・・・ ・・・ 1142 ・・・ ・・・ ・・・ 1312 ・・・ ・・・ 1420 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1557 ・・・ ・・・ ・・・ 1744 ・・・ ・・・ ・・・ 1917 ・・・ 2015 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
600 Rojin home Aiseien-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1041 ・・・ ・・・ 1143 ・・・ ・・・ ・・・ 1313 ・・・ ・・・ 1421 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1558 ・・・ ・・・ ・・・ 1745 ・・・ ・・・ ・・・ 1918 ・・・ 2016 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
600 Shiei Isa Jutaku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1042 ・・・ ・・・ 1144 ・・・ ・・・ ・・・ 1314 ・・・ ・・・ 1422 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1559 ・・・ ・・・ ・・・ 1746 ・・・ ・・・ ・・・ 1919 ・・・ 2017 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Ginowanshi Nokyo-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1043 ・・・ ・・・ 1145 ・・・ ・・・ ・・・ 1315 ・・・ ・・・ 1423 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1600 ・・・ ・・・ ・・・ 1747 ・・・ ・・・ ・・・ 1920 ・・・ 2018 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Isahama ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1045 ・・・ ・・・ 1147 ・・・ ・・・ ・・・ 1317 ・・・ ・・・ 1425 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1602 ・・・ ・・・ ・・・ 1749 ・・・ ・・・ ・・・ 1922 ・・・ 2020 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Kitamae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1046 ・・・ ・・・ 1148 ・・・ ・・・ ・・・ 1318 ・・・ ・・・ 1426 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1603 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ 1923 ・・・ 2021 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
670 Chatan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1047 ・・・ ・・・ 1149 ・・・ ・・・ ・・・ 1319 ・・・ ・・・ 1427 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1604 ・・・ ・・・ ・・・ 1751 ・・・ ・・・ ・・・ 1924 ・・・ 2022 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
690 Jargaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1049 ・・・ ・・・ 1151 ・・・ ・・・ ・・・ 1321 ・・・ ・・・ 1429 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1606 ・・・ ・・・ ・・・ 1753 ・・・ ・・・ ・・・ 1926 ・・・ 2024 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Mihama american village-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1050 ・・・ ・・・ 1152 ・・・ ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1607 ・・・ ・・・ ・・・ 1754 ・・・ ・・・ ・・・ 1927 ・・・ 2025 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Kuwae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1051 ・・・ ・・・ 1153 ・・・ ・・・ ・・・ 1323 ・・・ ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1755 ・・・ ・・・ ・・・ 1928 ・・・ 2026 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Daiichi-Ihei ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1052 ・・・ ・・・ 1154 ・・・ ・・・ ・・・ 1324 ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1609 ・・・ ・・・ ・・・ 1756 ・・・ ・・・ ・・・ 1929 ・・・ 2027 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Ireibaru Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1054 ・・・ ・・・ 1156 ・・・ ・・・ ・・・ 1326 ・・・ ・・・ 1434 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1611 ・・・ ・・・ ・・・ 1758 ・・・ ・・・ ・・・ 1931 ・・・ 2029 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Chatancho Yakuba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1059 ・・・ ・・・ 1201 ・・・ ・・・ ・・・ 1331 ・・・ ・・・ 1439 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1616 ・・・ ・・・ ・・・ 1803 ・・・ ・・・ ・・・ 1936 ・・・ 2034 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・